تماس با ما


با افتخار، شرکت ما به عنوان تأمین‌کننده برجسته محصولات پزشکی با کیفیت و تضمین اصالت، از شما دعوت می‌کند تا در صورت نیاز به هرگونه مشاوره یا خرید، با بخش‌های زیر تماس حاصل فرمایید:

- بخش فروش: برای مشاوره و خرید محصولات
- بخش خدمات پس از فروش: برای پشتیبانی فنی و تعمیرات
- بخش مدیریت: برای همکاری‌های بلندمدت و ارتباطات تجاری

 

ارتباط با ما

  شماره تماس فروشندگان بر اساس استان

  09914266964 / داخلی ۱۰۴  (خانم فرهاد)

  09907565310  / داخلی ۱۰۷ (خانم محمدی)

  09216448371  / داخلی ۱۰۳ (خانم افشار)

  09914266964 / داخلی ۱۰۴  (خانم فرهاد)

  09214340392  / داخلی ۱۰۵ (خانم رفیع‌پور)

  09216448371  / داخلی ۱۰۳ (خانم افشار)

  09907565310  / داخلی ۱۰۷ (خانم محمدی)

  09914266963  / داخلی ۱۰۶ (خانم طهماسبی)

  09914266964 / داخلی ۱۰۴  (خانم فرهاد)

  09216448371  / داخلی ۱۰۳ (خانم افشار)

  09907565310  / داخلی ۱۰۷ (خانم محمدی)

  09907565310  / داخلی ۱۰۷ (خانم محمدی)

  09907565310  / داخلی ۱۰۷ (خانم محمدی)

  09216448371  / داخلی ۱۰۳ (خانم افشار)

  09914266964 / داخلی ۱۰۴  (خانم فرهاد)

  09914266964 / داخلی ۱۰۴  (خانم فرهاد)

  09214340392  / داخلی ۱۰۵ (خانم رفیع‌پور)

  09214340392  / داخلی ۱۰۵ (خانم رفیع‌پور)

  09914266963  / داخلی ۱۰۶ (خانم طهماسبی)

  09914266963  / داخلی ۱۰۶ (خانم طهماسبی)

  09214340392  / داخلی ۱۰۵ (خانم رفیع‌پور)

  09914266963  / داخلی ۱۰۶ (خانم طهماسبی)

  09214340392  / داخلی ۱۰۵ (خانم رفیع‌پور)

  09914266963  / داخلی ۱۰۶ (خانم طهماسبی)

  09907565310  / داخلی ۱۰۷ (خانم محمدی)

  09914266963  / داخلی ۱۰۶ (خانم طهماسبی)

  09914266963  / داخلی ۱۰۶ (خانم طهماسبی)

  09214340392  / داخلی ۱۰۵ (خانم رفیع‌پور)

  09914266964 / داخلی ۱۰۴  (خانم فرهاد)

  09914266964 / داخلی ۱۰۴  (خانم فرهاد)

  09914266963  / داخلی ۱۰۶ (خانم طهماسبی)

  09216448371  / داخلی ۱۰۳ (خانم افشار)